Pavla Šmerdová

absolventka konzervatoře v Brně a AMU v Praze (pedagogika klasického tance), zahraniční stáže ve Francii a Nizozemsku; angažmá: Státní divadlo v Brně, Pražský komorní balet Pavla Šmoka, divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Upside-Down

stále vede pravidelné hodiny klasického tance:

pondělí: Hudební a taneční fakulta AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1
19:30 - 21:00 začátečníci a mírně pokročilí (od 15/09/14);
ve dnech 25/08, 01/09 a 08/09/14 proběhnou lekce výjimečně na adrese Chvalova 3, Praha 3 od 19:00

Lekce zahrnují cvičení na zemi (technika B. Kniazeva), u tyče, vazby v prostoru, skoky, stretching.

CENA: Jednotlivá lekce 150 Kč, výhodné předplatné na měsíc

Kontakt: pavla.smerda@centrum.cz 603 287 271

www.modernitanec.cz