Představení Jarvent

Oddíl moderního tance Sokol Smíchov
Parníček pod vedením Josefa Kocourka
pořádá ve dnech 15.6. - 18.6. a 20.6.2007
ve 20:30
na nádvoří paláce Michnů z Otradovic
představení tanečního a pohybového divadla
Jarvent

Palác Michnů z Otradovic
najdete v areálu Tyršova domu,
na Újezdě 450/40, Praha 1
tram č. 12, 20, 22, 23,
zastávka Helichova nebo Újezd

www.modernitanec.cz